KARASU AVCILAR,ATICILAR VE BALIKÇILAR SPOR KULÜBÜ

Ana Sayfa
Av Resimlerimiz
Yurdumuzda Av Hayvanları
Av Köpekleri
Balık Avı
İlk Yardım
Sıkça Sorulan Sorular
Av Yemekleri
İletişim
Ziyaretçi defteri
Sayaç
Malzeme Listesi
Yaban Domuzlarında Yaş Tespiti
Av Bayilerimiz
Avcılık Eğitimi Kurs Resimleri
Tahnit
Trap ve Tek Kurşun Atışları
Av Tüfeği Nasıl Temizlenir
Ruhsatsız Av Tüfekleri
FİŞEK
ATIŞ ETKİNLİĞİMİZ
Kuran-ı Kerim de AV
BALİSTİK
DERNEK OLAĞAN GENEL KURULU
2017 YENİ YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİMİZ
AV HABERLERİ
DOĞADA YÖN BULMA

KARASU AVCILAR,ATICILAR VE BALIKÇILAR SPOR KULÜBÜ
 

 

Bilinçli Avcı Köşesi

Sıkça Sorulan Sorular

Avcılık ile ilgili yasal düzenlemeler nelerdir?

Bilinçli avcı ilk önce avcılıkla ilgili düzenlemeleri ve yasal zorunluluklarını ve haklarını  bilmelidir. Ülkemizde avcılığı düzenleyen  Kanun 11.07.2003 tarih ve 25165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunudur. Bu kanun bazı değişiklikler getirmiştir.

"Av Tezkeresi" ne oldu, yerine ne getirildi?

"Av Tezkeresi" yürürlükten kaldırılmıştır. Artık sadece yivsiz tüfeklerin taşınabilmesini için "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi", avcılık yapılabilmesi için "Avcılık Belgesi" verilecektir. Geçerlilik süresi dolmamış "Av Tezkeresi" ise süresi sonuna kadar geçerli olacaktır. "Av Tezkeresi" nin süresi dolduktan sonra yivsiz av tüfeği taşımak isteyenler Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komtanlığı' ndan "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi", avcılık yapmak isteyenler  ise Çevre ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüklerinden "Avcılık Belgesi" ve "Avlanma İzni" alacaktır.

 

"Avcılık Belgesi" nedir, nasıl verilir ve ücretli midir?

Avcı eğitimine katılan ve başarılı olan herkese bir kereye mahsus "Avcılık Belgesi" verilecektir. Bu belge yıllık harca tabi olduğundan her yıl vize edilecektir. Vize işlemi esnasında 492 sayılı Harçlar Kanunu ile belirlenen o yıla ait harcın yatırılması zorunludur.  "Avcılık Belgesi" nin süresi yoktur. Kaybedilmesi durumunda yenilenebilmektedir.

 

"Avcılık Belgesi" nereden, nasıl alınır ve hangi belgeler istenir?

Avcıların  4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu' nun 13. maddesine göre "Avcılık Belgesi" alabilmesi için;

1- "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" veya süresi dolmamış "Av Tezkeresi",

2- İkametgah Senedi,

3- "Avcılık Belgesi" harcının Vergi Dairesine yatırıldığını gösterir makbuz,

4- 2 Fotoğraf,

5- Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C. Kimlik Numarası)

 

ile birlikte ikamet ettikleri yerin İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine başvurdukları takdirde bu belgeyi ücret ödemeden alabilirler. "Av Tezkeresi" veya "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" olmayanlar ise yukarıdaki belgelere ilave olarak silah taşıma ehliyetine sahip olduklarına dair sağlık raporu ve sabıka kaydını da ibraz etmek zorundadır.

 

"Geçici Avcılık Belgesi" yenilenmekte midir?

1 Nisan 2005 tarihinden itibaren yenilenmeyecektir.

 

1 Nisan 2005 tarihinden itibaren itibaren avlanmak isteyenler "Avcılık Belgesi" ve "Avlanma Pulu (Avlanma İzni)" aldıkları takdirde av yapabilecektir.

Avcı eğitimi kursları halen var mıdır, gitmek zorunlu mudur?

Önceki dönemde açılan kurslar yeni kanun döneminde de açılacaktır. Süresi dolan "Av Tezkeresi" ne sahip olanlar, ruhsatlarını "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" alarak yenileyenler veya ilk defa "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" alanlardan avcılık yapacak olanlar "Avcılık Belgesi" almak zorundadır. Bu kişiler kursa katılıp başarılı oldukları ve gerekli diğer belgeleri ibraz ettikleri takdirde "Avcılık Belgesi" alabilecektir. Daha önce Bakanlığımızca açılan avcılık kurslarına katılarak sertifika alanların kurslara yeniden katılma zorunluluğu yoktur. Süresi dolmayan "Av Tezkeresi" ne sahip olanlar süre sonuna kadar "Avcılık Belgesi" almak zorunda değildir.

"Avcılık Belgeleri" her yıl değişecek midir?

"Avcılık Belgesi" bir defaya mahsus olmak üzere verilecektir. Avcının kendi isteği veya 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde iptal edilmedikçe Kanunla belirlenen  yıllık  harcın Vergi Dairesine yatırıldığını gösterir makbuzun  İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine ibraz edilmesi halinde  her yıl vize edilecektir.

Beş yıllık harç yine yatırılacak mıdır?

"Avcılık Belgesi" süresiz olarak verildiğinden dolayı yıllık harca tabi bir belgedir. Bu nedenle "Avcılık Belgesi" için her yıl harç yatırılacaktır. 

"Avcılık Belgesi" harcı ne kadardır?

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen 2013 yılı harç tutarı 135,50.-TL' dır. Avcı derneklerine üye olmayanlar için bu miktar 148,10.-TL' dır. Bu harçlar Vergi Dairelerine  yatırılmaktadır.

Kimler "Avcılık Belgesi" alamaz?

Okur yazar olmayanlar, silah taşımaya engel sabıkası bulunanlar, sağlık raporu verilmeyenler, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 21/2, 24/2 ve 29uncu maddeleri kapsamında "Avcılık Belgesi" iptal edilenlere  "Avcılık Belgesi" verilmez.

Hangi suçlarda avcılık belgesi iptal edilecek ve kendilerine bir daha "Avcılık Belgesi" verilmeyecektir?

Cezalara ilişkin cetvelde hangi suçların işlenmesi ve hangi suçların tekrarında "Avcılık Belgeleri" nin iptal edileceği gösterilmiştir.

"Avlanma İzin Ücreti" nedir ve nasıl belirlenir?

"Avlanma İzin Ücreti" her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen bir ücrettir. "Avlanma İzin Ücreti" Bakanlıkça hayvan gruplarına, avlanmanın il, bölge veya ülke genelinde yapılmasına göre farklı olarak tespit edilebilir.

"Avlanma İzni" nedir?

"Avcılık Belgesi" sahibi avcılar, avlanmak istedikleri av yılına ait "Avlanma İzin Ücreti" ni bulundukları ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin Döner Sermaye İşletmelerine yatırmak suretiyle "Avlanma İzni" almak zorundadırlar. "Avlanma İzni" bir av yılı içindir.

"Avlanma Pulu" nedir?

Avlaklarda "Avcılık Belgesi" ve "Avlanma İzni" olmadan avlanılamaz. "Avlanma Pulu" alan kişi avlaklarda, geçerli gün ve sürelerde, Merkez Av Komisyonunca belirlenen  limitlerde, avı serbest olan hayvanlarını başka bir ücret ödemeden avlayabilirler. "Avlanma İzni"  "Avlanma Pulu" ile alınmaktadır. 2013-2014 Sezonu Av Pulu Ücretleri Avlanma izin ücreti

2013-2014 Avlanma İzin Ücretleri Belli Olmuştur.Orman Su İşleri Bakanlığı
DKMP Tarafından 59556165-465,02,558 Sayılı Yazısı İle Açıklama Şudur. Avlanma İzin Ücretini 20 Eylül 2013 Cuma Günü Mesai Bitimine Kadar Yatıranlara Tenzilat Uygulanarak İl Geneli, Dernek Üyesi Olanlara Pullar 50 TL Dernek Üyesi Olmayanlara 100 TL Türkiye Geneli, Dernek Üyesi olanlara
pul 110TL Dernek Üyesi Olmayanlara 220 TL Olarak Uygulanacaktır.
Tüm Avcılarımıza Hayırlı Olsun.

20 Eylül 2013 Cuma Günü Mesai Bitiminden Sonra Yatıranlardan İse Dernek Üyesi Avcılardan İl Geneli Avlanma İzin Ücreti 80 TL Türkiye Geneli Avlanma İzin Ücreti 150 TL Tahsil Edilecektir.
                                                                                     

"Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" nedir, almak zorunlu mudur, nereden alınır?

2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun'da yapılan değişiklikle yivsiz av tüfeklerinin taşınması ve bulundurulması için "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi"  alınması  zorunludur. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile değişiklik yapılan 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun çerçevesinde "Av Tezkeresi" verilmesi uygulaması kaldırılmıştır. Bunların yerine "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" verilmektedir. "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığı tarafından verilmektedir. Bu belge yivsiz av tüfeklerinin taşınması ve bulundurulmasına ilişkin bir belgedir. Sadece "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" almakla avcılık yapılamaz. Süresi dolan "Av Tezkeresi" ne sahip olanlar yivsiz tüfek taşıyabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığı' ndan "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" alabilirler.

 

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince suç teşkil eden fiillere uygulanacak işlemler nelerdir?

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince suç teşkil eden fiillere idari para cezası verilecektir. Ceza kararının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde idari para cezalarının tebliğde belirtilen saymanlıklara veya banka hesap numaralarına yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ceza kararını veren İl Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Suçta kullanılan tüfek, diğer av araç-gereç ve vasıtalar kime ait olursa olsun Sulh Ceza Mahkemelerince müsadere edilebilecek, varsa avlanmış canlı ve cansız av hayvanlarına da el konulacaktır. Ayrıca yasa dışı avlanılan av hayvanları ile ilgili olarak Bakanlıkça belirlenen tazminat bedelleri de suçlulardan tazmin edilecektir.

"İdari Para Cezası" nı kim verecektir?

İdari para cezaları İl Çevre ve Orman Müdürü veya yetki vereceği kişiler ile Orman İşletme Şefleri tarafından verilecektir.

İdari para cezalarına itiraz edilebilecek midir?

İdari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde idare mahkemesine itiraz edilebilecektir. Ancak itiraz ödemeyi durdurmaz. İdare mahkemesinin vereceği karar kesindir.

 

Av hayvanı üretmek isteyenler ne yapacaktır?

Türkiye'de bulunan doğal türlerin üretimini yapacak olanların Çevre ve Orman Bakanlığın' ndan izin alması gerekiyor. Bu türlerin izin alınmaksızın doğaya salınması da yasaktır. Bu konuda ilgili yönetmelikler hazırlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için http://195.142.144.2/ ve http://www.milliparklar.gov.tr/ internet adreslerini düzenli olarak takip ediniz.

4915 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen avlaklar nelerdir?

Yeni kanun avlak tanımı ve sınıflandırması yapmıştır. Buna göre;

Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları,

Özel Avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,

Devlet Avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle Devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,

Genel Avlak: Özel ve Devlet Avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,

Örnek Avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları, ifade eder.

Avlaklar ile ilgili yönetmelik hazırlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için http://195.142.144.2/ ve http://www.milliparklar.gov.tr/ internet adreslerini düzenli olarak takip ediniz.

Ormanlarda avlanmak yine izne tabi midir?

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu' nda ormanlar devlet avlakları içinde sayılmıştır. Ancak mevcut 6831 Sayılı Orman Kanunu gereğince hangi amaçla olursa olsun ormanlara girmek izne tabidir.

Doğada rastladığım yaralı veya sağlıklı hayvanı evde büyütmek suç mudur?

Hayvanların doğal ortamda yaşamaları esastır.  Bu nedenle yaban hayvanlarının alıkonulması 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre suç teşkil etmektedir. Yaralı bir hayvanın tedavisinin yapılması için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne haber verilmesi ve teslim edilmesi gerekmektedir. Eğer İl Müdürlüğüne ulaşılamaz ise Jandarma veya Polise bilgi verilerek görevliler gelene kadar uygun şartlarda muhafazası sağlanmalıdır. Yaralı bir hayvanın tedavi edilerek evde veya işyerinde beslenmesi ve bekletilmesi ceza öngörülen bir suçtur. Hayvan sağlıklı ise kesinlikle yaşama ortamından alınmamalıdır.  

Av Komisyonu ve Merkez Av Komisyonu nedir, ne gibi yetkileri vardır, aldığı kararları nasıl öğrenebilirim?

Merkezde Çevre ve Orman Bakanı veya Müsteşarın başkanlığında, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü merkez teşkilâtı ilgili birimlerinden üç, bir bitki koruma uzmanı ve bir veteriner hekim olmak  üzere  Tarım  ve Köyişleri Bakanlığından iki, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Gençlik ve  Spor Genel  Müdürlüğü ile Orman Fakülteleri ve Gönüllü Kuruluşları temsilen birer, dokuz coğrafi bölge esas alınarak belirlenecek Avcı Kuruluşlarından dokuz ve bir Özel Avlak Temsilcisi bir olmak üzere toplam  yirmibir üyeden teşekkül eden "Merkez Av Komisyonu" kurulur.

İllerde ise Valinin veya görevlendireceği Vali Yardımcısının başkanlığında, Bakanlıktan iki, Tarım ve Köyişleri Müdürlüğü, Millî Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Jandarma Teşkilâtı ve Gönüllü Kuruluşları temsilen birer, Mahalli Avcı Kuruluşlarından üç üye olmak üzere toplam onbir üyeden teşekkül eden "İl Av Komisyonu" kurulur.

Gerekli hâllerde Valilik "İl Av Komisyonu" ndaki yapıya benzer "İlçe Av Komisyonu" kurabilir. "Merkez Av Komisyonu" 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile Çevre ve Orman Bakanlığı' na verilen yetkiler dışında av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi için gerekli kararları alır. "Merkez Av Komisyonu" kararı kesindir. Kararlar kitapçık halinde tüm avcı derneklerine ve İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine gönderilmektedir.

 

 

 

 

Başa Dön

Bugün 11 ziyaretçikişi burdaydı!
AVCILARA ÖNEMLE DUYURU Cumhurbaşkanlığınca yürütülen vatandaşa hizmet sunumunda" Bürokrasiyi ve Kırtasiyeciliği Azaltma Projesi" kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Avcı ve Avcı Kuruluşlarınında talepleri dikkate alınarak yapılan yönetmelik değişikliği 15.05.2018 tarih ve 30422 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Avlak Yönetim Bilgi Sisteminde yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiş ve 30.01.2019 tarihinde güncellenmiştir. Yenilikler; 1- Telefon numaralarını AVBİS'e kayıt edebilecekler, 2- Daha önce pul numarası olan şifrelerini AVBİS'ten diledikleri bir şifre ile değiştirebilecekler, 3- Vizelerini 1.04.2019 tarihinden itibaren (harçlarını yatırmış olmak ve silah ruhsatının süresinin olması halinde) kendileri şube müdürlüklerine gitmeden AVBİS'ten yapabileceklerdir. 4- 2018-2019 avlanma pulunu (Avlanma İzin Belgesi) alan avcılar avlanma dönemi sonuna (3 Mart 2019) kadar kota AVBİS'ten alımı yapabileceklerdir. 5- Sistem 2019-2020 yılı av sezonunda ve gelecek av sezonlarında vize tarihi esas alınarak AVBİS'ten kota verecektir. 6- Vizesi olmayan hiç bir avcıya pul satılamayacak, AVBİS'ten avlanma kotası verilmeyecektir. 7- Sistem üzerinden bilgi ve evraklarına ulaşılamayan avcılar veya harç borçları olan avcılar yine öncelikle ilgili şube müdürlüklerine giderek işlemlerini yaptıracaklardır. 8- Avcının üye olduğu dernekten üyelik iptal kararının şube müdürülüğüne bildirilmesine kadar avcı dernek üyesi olarak işlem görecek, üyeliği iptal edilen avcının bilgisi dernek tarafından derhal şube müdürlüğüne yazı ile gönderilecektir.(Elektronik Posta veya normal posta veyahut elden) 9- Avcı derneğe üye olduğunda, avcının üyelik kaydının yapılmasının ardından dernek avcıdan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruma Kanunu 6 ıncı maddesi uyarınca üyelik bilgisinin avbise işleneceğine dair muvafakat (Kanun gereği kişisel bilgilerin avbis sitemine işlenmesi rızasının olduğunun yazılı beyanı) ile birlikte yazıyı şube müdürlüğüne gönderecek, avcıdan herhangi bir evrak istenmeyecek. Dilekçe ve muavafakat örneği şube müdürlüklerinden temin edilebilir. 10- Avcının silah ruhsatı süresi bitene kadar geçeli olacak, süresi biten ruhsat sistemden temin edilemiyorsa yeniden avcı tarafından şube müdürlüğüne ulaştırılacaktır. 11- Silah ruhsatı bir sebeple iptal edilmiş ise, iptal eden kurum tarafından şube müdürlüğüne ulaştırılacaktır. 12- Avcının çağrı hattını arayarak kotayı iptal talebi cep telefonuna (sisteme kayıt ettiği cep telefonu) gönderilen doğrulama mesajını söylemesi ile operatör tarafından iptal edilecektir.KARASU AVCILAR,ATICILAR VE BALIKÇILAR SPOR KULÜBÜ
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol